ترشیات فرۆش

ترشیاتی فرێش

ترشیاتی فرێش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لە ترشیاتی فرێش ترشیاتی زەرد و سور ، ترشیاتی ئێرانی ، سیر ، زەیتوون ، خەیارشۆر ، ئاوی ترشیات دەست دەکەوێت بە نرخێکی گونجاو ئامانجمان کولێتی و خۆش تامە ناویشان : ڕانیە شەقامی گشتی بەرامبەر بینای تابنێت و نزیک فلکەی شەهید هیوا ژمارەی تەلەفۆن: ٠٧٥٠١٢٠٣٧٨٨

زیاتر بخوێنەوە