مۆر

مۆر هەڵکەنی نێرگز

دروست کردنی هەموو جۆرە مۆرێکی یاسایی و تایبەت دروست کردنی وەسڵ بەهەموو قەبارەیک بە چاپی ملەوەن دروست کردنی بزنس کارت مۆرهەڵکەنی نێرگز ژ.م   ٠٧٥٠١٠٣٤٣٠٨ ڕانیە/ بازاڕی کۆمپوتەر فرۆشەکان _ تەنیشت لەنگە

زیاتر بخوێنەوە